Zaznacz stronę

zespół

O nas

Wierzymy, że każde dziecko ma skrzydła, które czekają na rozwinięcie. Dajemy im dobre warunki, a one same osiągną niesamowite wysokości! 
Naszym celem jest wspieranie rozwoju każdego dziecka i sprawianie, by każdy krok na ich życiowej ścieżce był pełen radości i sukcesów.
Razem budujemy przyszłość pełną kolorów, uśmiechów i osiągnięć. Każdy maluch to dla nas niezgłębiona skarbnica potencjału, gotowa do odkrywania!

Edyta Wasiak
– założycielka Skrzydeł Rozwoju

Nasi specjaliści

Katarzyna Ślusarczyk

Katarzyna Ślusarczyk

Fizjoterapeutka

Katarzyna Ślusarczyk to profesjonalna fizjoterapeutka, która zdobyła wiedzę na różnych etapach edukacyjnych. Ukończyła studia z fizjoterapii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując tytułzawodowy licencjata, a następnie magistra.

Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zarejestrowane w Krajowym
Informatorze Fizjoterapeutycznym. Ponadto, Katarzyna kontynuowała swoją edukację, zdobywając specjalizacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych.

Katarzyna uczestniczyła również w licznych kursach i szkoleniach, zdobywając umiejętności w zakresie masażu Shantala, kinezjotapingu, czy diagnozy i terapii niemowląt. Jej szeroki zakres
kwalifikacji obejmuje także obszar komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz terapii manualnejwad stóp u dzieci.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i różnorodnym kwalifikacjom, Katarzyna Ślusarczyk doskonale
sprawdza się w pracy z różnymi grupami pacjentów, szczególnie w obszarze pedagogiki specjalnej iterapii fizycznej.

Aldona Zapotoczna

Aldona Zapotoczna

Psycholog

Aldona Zapotoczna to magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w dziedzinie andragogiki. Obecnie, znajduje się w trakcie studiów na kierunku Edukacja i
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Posiada szerokie umiejętności, które rozwijała poprzez różnorodne kursy, takie jak odkłamywanie
seksualności osób niepełnosprawnych, techniki SAZ w pracy z dziećmi o trudnych zachowaniach, czy
komunikacja wspomagająca i alternatywna dla osób o złożonych potrzebach komunikacyjnych.

Aldona zdobyła również certyfikaty w zakresie treningu umiejętności społecznych, a także
uczestniczyła w warsztatach z edukacji seksualnej w ramach programu „Przyjazna szkoła”. Jej wielostronne przygotowanie w obszarze psychologii i edukacji sprawia, że jest ona kompetentną specjalistką, gotową do pracy z różnymi grupami społecznymi.

Aneta Karpińska

Aneta Karpińska

Pedagog

Aneta Karpińska to wykwalifikowana specjalistka z obszaru pedagogiki, posiadająca różnorodne
umiejętności i kwalifikacje. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na
kierunku Pedagogika, specjalizując się w nauczaniu dzieci młodszych. Dodatkowo, zdobyła
wyróżnienie na studiach magisterskich z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej na
Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Aneta kontynuowała swoją edukację na studiach podyplomowych, zdobywając specjalność w
dziedzinie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej, Arteterapii oraz Techniki na Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej. W ramach szkoleń na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, uczestniczyła również w Treningu Umiejętności Społecznych oraz realizowała Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Spójrz Inaczej” w Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki.

Aneta aktywnie uczestniczyła także w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo
Dysleksji, gdzie zdobyła umiejętności z zakresu ortograficznych gier i zabaw wspierających nauczycieli i terapeutów.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom Aneta Karpińska jest gotowa do skutecznego nauczania i
wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci młodszych, korzystając z różnorodnych narzędzi
pedagogicznych i terapeutycznych.

Edyta Wasiak

Edyta Wasiak

Właścicielka, Terapeutka

Edyta Wasiak to specjalistka w obszarze resocjalizacji i integracji sensorycznej. Ukończyła studia na
Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Resocjalizacja, a także na Wyższej Szkole Zarządzania, zdobywając tytuły z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oraz Zarządzania Oświatą.

Edyta kontynuowała swoje kształcenie poprzez liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
Uzyskała certyfikaty z obszaru psychologii neurofizjologicznej, niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych, czy oceny napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi.

Jej umiejętności obejmują również pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, stosowanie terapii manualnej w pracy z wadami stóp, a także wprowadzanie komunikacji alternatywnej i
wspomagającej u osób z niepełnosprawnością.

Edyta Wasiak to specjalistka, której kompleksowe podejście do edukacji i terapii sprawia, że
doskonale radzi sobie w obszarze resocjalizacji, integracji sensorycznej oraz zarządzania oświatą.

Anna Łupkowska

Anna Łupkowska

Logopeda, Neurologopeda

Anna Łupkowska to magister pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, którą ukończyła na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu. Obecnie Anna jest studentem psychologii w Szkole Głównej Menadżerskiej – Collegium Humanum we Wrocławiu.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kolejno uzyskała kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki.

Poszerzyła swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Kolejnym krokiem było uzyskanie specjalizacji jako Neurologopeda, aby móc kompleksowo otoczyć pacjentów terapią neurologopedyczną. 

Anna uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii logopedycznej oraz zdobyła doświadczenie w dziedzinie komunikacji wspomagającej i alternatywnej u dr Magdaleny Grycman oraz u dr Bogusławy Kaczmarek.

Dzięki doświadczeniu w terapii z pacjentami z różnorodnością problemów logopedycznych Anna sprawdzi się w pracy szczególnie z dziećmi i z młodzieżą.

Marta Fortuna

Marta Fortuna

Pedagog

Marta Fortuna to pedagog opiekuńczo-wychowawczy, która zdobywała wiedzę na kilku
renomowanych uczelniach. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku Pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunku Zintegrowana Edukacja
Wczesnoszkolna oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną na kierunku Diagnoza i Terapia Pedagogiczna.

Dodatkowo, uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych na
Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Marta zdobyła także doświadczenie praktyczne podczas szkoleń w Centrum Terapii Mutyzmu, Polskim Towarzystwie Dysleksji oraz innych placówkach, gdzie doskonaliła swoje umiejętności w diagnozie i terapii pedagogicznej.

Marta Fortuna to specjalistka, której umiejętności wychowawcze i pedagogiczne są wszechstronne,
co sprawia, że doskonale radzi sobie z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczymi.

 

Natalia Najgiebauer

Natalia Najgiebauer

Coach kognitywny, Mediator, Doktor nauk społecznych

Natalia Najgiebauer to coach kognitywny, mediator, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Uprawnienia mediatora zdobyła w Krajowym Centrum Mediacji – kończąc profesjonalne szkolenie i trening SZKOŁA MEDIACJI. Certyfikat coacha kognitywnego uzyskała po zdaniu egzaminu w Instytucie Kognitywistyki Bennewicz w Krakowie. Swoje umiejętności podnosi cały czas uczestnicząc w specjalistycznych kursach, warsztatach i superwizajach. Specjalizuje się w coachingu kognitywnym, który wspiera w odblokowaniu ukrytego potencjału klienta, poprzez wydobywanie jego osobistych mocnych stron. Specjalizuje się we wsparciu w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach, ale także w poszukiwaniu własnej drogi życiowej (np. zmiana zawodu). Pomaga w odnalezieniu życiowego potencjału i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Inspiruje do dokonywania zmian w życiu. Poznanie określonych narzędzi, technik umożliwi skuteczną zmianę negatywnych przekonań i budowaniu wspierających. Indywidualne spotkania z coachem kognitywnym są skutecznym rozwiązaniem, w trakcie których Twoje dziecko (młodzież w wieku: 14-18 lat) uzyska profesjonalną pomoc w stworzeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Coach wspiera w odnalezieniu życiowego potencjału, określeniu mocnych stron, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i motywuje do działania. Ponadto do procesu coachingowego zapraszamy osoby dorosłe, które:

szukają pomysłu na siebie,

czują, że coś je blokuje przed działaniem,

czują, że utknęły w miejscu,

czują lęk przed zmianą,

chciałyby zdefiniować siebie (swoją tożsamość, mocne strony ,talenty).

chciałyby coś w swoim życiu zmienić, ale do końca nie wiedzą co i jak.

Małgorzata Zborowska

Małgorzata Zborowska

Logopeda, Pedagog Specjalny

Małgorzata Zborowska to logopeda i specjalista w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, które zdobyła na różnych płaszczyznach edukacyjnych.

Małgorzata ukończyła studia z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim.
Zdobyła również kwalifikacje logopedy o specjalności ogólnej i klinicznej.

Jej umiejętności są potwierdzone licznymi certyfikatami, takimi jak Trener Umiejętności Społecznych, stymulowanie komunikacji w autyzmie, logorytmika, czy Certyfikat Tutora w Collegium Wratislaviense. Małgorzata jest także realizatorką programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz Inaczej" oraz specjalizuje się w terapii sensomotorycznej i korekcie dysfunkcji ustno-twarzowych.

Dzięki swojemu doświadczeniu i wielostronnym kwalifikacjom, Małgorzata Zborowska jest ekspertem w obszarze wsparcia rozwoju dzieci oraz terapii logopedycznej.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia

Polecam
Edyta Wasiak

Email:

biuro@skrzydlarozwoju.com

Nr telefonu:

(+48) 796 305 505

Adres:

ul. Sienkiewicza 8/5U,
Oława (dawny Wellnes)